Đào tạo nghề sửa chữa, phục hồi da ghế ô tô, ghế Sofa, Túi xách da, Giày da

ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI DA GHẾ Ô TÔ, GHẾ SOFA, TÚI XÁCH DA, GIÀY DA

 

1/ ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI DA GHẾ Ô TÔ (XE HƠI)

      – Leather Care Pro nhận đào tạo sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô dành cho các học viên tại TPHCM và các tỉnh. 

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

2/ ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI DA GHẾ SOFA, GHẾ SALON

      – Leather Care Pro nhận đào tạo sửa chữa, phục hồi ghế da Sofa, ghế da Salon dành cho các học viên tại TPHCM và các tỉnh.

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

3/ ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI TÚI XÁCH DA

      – Leather Care Pro nhận đào tạo sửa chữa, phục hồi túi xách da dành cho các học viên tại TPHCM và các tỉnh.

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

4/ ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI GIÀY DA, GIÀY THỂ THAO

      – Leather Care Pro nhận đào tạo sửa chữa, phục hồi giày da, giày thể thao dành cho các học viên tại TPHCM và các tỉnh.

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

5/ ĐÀO TẠO NGHỀ NỘI THẤT DA Ô TÔ TẠI TPHCM

      – Auto Care Pro nhận đào tạo nghề nội thất da ô tô (bọc da Tappi; Bọc da Taplo; Bọc da ghế ô tô; Sửa chữa phục hồi da nội thất, v.v…) dành cho các học viên tại TPHCM và các tỉnh.

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

6/ HỌC NGHỀ NỘI THẤT DA Ô TÔ Ở TPHCM

      – Auto Care Pro nhận học viên học nghề nội thất da ô tô (bọc da Tappi; Bọc da Taplo; Bọc da ghế ô tô; Sửa chữa phục hồi da nội thất, v.v…) dành cho các học viên tại TPHCM và các tỉnh.

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập.

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39 

7/ HỌC NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI GHẾ DA Ô TÔ BỊ BẠC MÀU, RẠN NỨT, TRẦY XƯỚC, RÁCH, BONG TRÓC, v.v…

      – Học nghề sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô bị bạc màu; Rạn nứt; Trầy xước; Rách; Bong tróc sơn, v.v…

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

8/ HỌC NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI GHẾ DA SOFA BỊ BẠC MÀU, RẠN NỨT, TRẦY XƯỚC, RÁCH, BONG TRÓC, v.v…

      – Học nghề sửa chữa, phục hồi ghế da Sofa, ghế da Salon bị bạc màu; Rạn nứt; Trầy xước; Rách; Bong tróc sơn, v.v…

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

9/ HỌC NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI TÚI XÁCH DA BỊ BẠC MÀU, RẠN NỨT, TRẦY XƯỚC, RÁCH, BONG TRÓC, v.v…

      – Học nghề sửa chữa, phục hồi túi xách da bị bạc màu; Rạn nứt; Trầy xước; Rách; Bong tróc sơn, v.v…

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

10/ HỌC NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI GIÀY DA, GIÀY THỂ THAO BỊ BẠC MÀU, RẠN NỨT, TRẦY XƯỚC, RÁCH, BONG TRÓC, v.v…

      – Học nghề sửa chữa, phục hồi giày da, giày thể thao bị bạc màu; Rạn nứt; Trầy xước; Rách; Bong tróc sơn, v.v…

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

11/ HỌC SỬA CHỮA ĐỒ DA

      – Học nghề sửa chữa đồ da

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

12/ TIỆM SỬA GIÀY DÉP GẦN ĐÂY

       – Tiệm sửa giày dép gần đây: Là cụm từ dùng để khách hàng tìm địa chỉ để sửa giày dép khi bị hư hỏng. Việc tìm được địa chỉ sửa giày dép uy tín, chuyên nghiệp hay chất lượng; Tùy thuộc vào năng lực, khả năng chuyên môn của tiệm sửa giày dép đó; Thông thường, các tiệm sửa giày dép phổ biến là các tiệm có thể dán keo đế bong keo; May đế bong keo; Thay khoen khóa; Thay quai; May quai, v.v…Tuy nhiên, có một vài tiệm sửa giày dép có đầu tư và chuyên nghiệp hơn thì ngoài các công việc phổ thông; Còn có các dịch vụ chuyên sâu hơn, như: Nhuộm, sơn phục hồi màu giày dép; Nhuộm, sơn, đổi màu giày dép.

      – Giày dép, bao gồm: Giày thể thao; Giày da; Giày vải; Giày thời trang nữ; Giày Boot nữ; Sandal thể thao; Sandal thời trang; Dép quai kẹp; Dép lào; v.v…

14/ HỌC NGHỀ SỬA TÚI XÁCH

      – Học nghề sửa túi xách

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

15/ HỌC NGHỀ SỬA GIÀY DÉP

       – Học nghề sửa giày dép

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

16/ NGHỀ SỬA GIÀY DÉP

       – Nghề sửa giày dép là một nghề có từ lâu đời tại Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu thường xuyên của người dân các khu vực sinh sống. Các địa chỉ sửa giày dép thường nằm trong các chợ dân sinh ở các làng; Xã; Thị trấn; Quận; Huyện, Tỉnh, Thành phố, v.v…Nghề sửa giày dép, là tập hợp 1 người hoặc 1 nhóm người tập trung sửa chữa giày dép; Thông thường, nếu 1 một người sửa thì người đó phụ trách tất cả các khâu chuyên môn; Nếu một nhóm người thì mỗi người sẽ phụ trách một lĩnh vực chuyên môn.

      – Chất lượng sản phẩm của một người hoặc 1 nhóm người sửa giày dép đều có kết quả khác nhau; Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào trình độ tay nghề của những người thợ; Tuy nhiên, quý khách có thể tự đánh giá chất lượng sản phẩm qua những lần sử dụng dịch vụ của họ. 

17/ HỌC NGHỀ SPA ĐỒ HIỆU

      – Học nghề Spa đồ hiệu

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

18/ TIỆM SỬA GIÀY Ở THỦ ĐỨC

       – Tiệm sửa giày ở Thủ Đức là những tiệm sửa giày dép nằm ở những khu vực thành phố Thủ Đức. Quý khách muốn tìm địa chỉ sửa giày dép tại Tp Thủ Đức, thì nên đến các khu vực có chợ Dân sinh để tìm cho minh một tiệm sửa giày dép ưng ý nhất.

19/ NGHỀ SỬA ĐỒ HIỆU

       – Nghề sửa đồ hiệu là một nghề tương đối mới mẽ tại Việt Nam; Nghề sửa đồ hiệu xuất hiện tại một số thành phố lớn, như: Tp Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đà Nẵng; Cần Thơ; Tp Vinh Nghệ An, v.v…Tuy nhiên để sửa được đồ hiệu, người thợ phải được huấn luyện và đào tạo kỹ lưỡng; Để am hiểu các công việc liên quan đến công việc sửa đồ hiệu. 

      – Các đồ hiệu phổ biến hiện nay, chủ yếu được làm tư nguyên liệu da (da Bò; Da Trâu; Da Dê; Da Cừu; Da cá Sấu; Da trăn; Da Rắn; Da Ngựa; Da Đà Điểu, v.v…): Túi xách làm bằng da; Giày da; Ví da; Dây nịt da, v.v…

20/ HỌC NGHỀ SỬA TÚI XÁCH

       – Học nghề sửa túi xách

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

21/ HỌC NGHỀ PHỤC CHẾ ĐỒ HIỆU

       – Học nghề phục chế đồ hiệu

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

22/ HỌC NGHỀ PHỤC CHẾ ĐỒ DA

        – Học nghề phục chế đồ da

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

23/ HỌC NGHỀ PHỤC HỒI TÚI XÁCH DA

       – Học nghề phục hồi túi xách da

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

24/ MỞ CỬA HÀNG VỆ SINH GIÀY

       – Mở cửa hàng vệ sinh giày là một loại hình dịch vụ làm sạch, bảo dưỡng và làm mới phục hồi các chất liệu da trân sản phẩm; Công việc vệ sinh giày luôn gắn liền với đánh bóng và làm mềm làm mềm sản phẩm. Việc mở một hay nhiều cửa hàng dịch vụ vệ sinh giày phụ thuộc vào nhu cầu thị trường khu vực kinh doanh. Ngoài ra, yếu tố chiến lược tiếp cận khách hàng để giới thiệu dịch vụ và tăng doanh thu là quan trọng nhất. 

      – Một ma trận Swot dùng phân tích, đánh giá tổng thể năng lực bên trong; Môi trường bên ngoài; Đối thủ cạnh tranh, v.v… Được triển khai và điều chỉnh liên tục trong quá trình kinh doanh cửa hàng vệ sinh giày, để đổi mới và cải tiến chất lượng dịch vụ; Sẽ giúp bạn đạt được những kết quả tốt nhất với chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

25/ HỌC NGHỀ PHỤC HỒI TÚI DA CŨ

       – Học nghề phục hồi túi da cũ

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

26/ ĐỊA CHỈ LÀM SẠCH TÚI DA TẠI TPHCM

       –  Địa chỉ làm sạch túi da tại TPHCM: Leather Care Pro là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển các sản phẩm chăm sóc và phục hồi các loại đồ da cao cấp: Ghế da ô tô; Ghế da Sofa; Ghế da Salon; Túi xách da; Giày da; Giày thể thao, v.v…

        – Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm làm sạch của Leather Care Pro để tự tay mình vệ sinh làm sạch túi da; Hay các loại đồ da khác trong gia đình có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số Hotline: 0933.2444.39 (Mr Minh) để được cung cấp sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất.

      – Google Maps hướng dẫn đường đến Leather Care Pro: https://goo.gl/maps/aDCiqqQD8FJjph7g7 

27/ HỌC NGHỀ DỊCH VỤ VỆ SINH TÚI XÁCH DA, GIÀY DA, GIÀY THỂ THAO

       –  Học nghề dịch vụ vệ sinh túi xách da, giày da, giày thể thao

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

28/ HỌC NGHỀ SPA GIÀY DA, GIÀY THỂ THAO

       – Học nghề Spa giày da, Spa giày thể thao

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

29/ HỌC CUSTOM GIÀY Ở ĐÂU ?

       – Học Custom giày ở đâu

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

30/ KHÓA HỌC VỆ SINH GIÀY

       – Khóa học vệ sinh giày

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

31/ HỌC NGHỀ VỆ SINH GIÀY

       – Học nghề vệ sinh giày

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

32/ HỌC NGHỀ DỊCH VỤ REPAINT GIÀY

       – Học nghề dịch vụ Repaint Giày

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

33/ HỌC NGHỀ SƠN ĐỔI MÀU GIÀY DA, GIÀY THỂ THAO, TÚI DA

       – Học nghề sơn đổi màu giày da, giày thể thao, túi da

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

34/ HỌC SPA GIÀY

       – Học Spa giày

      – Thời gian khóa học: 1 – 2 tuần.

      – Số lượng học viên: 4 – 5 học viên/ khóa

      – Nội dung chương trình đào tạo: Phân chia nội dung chương trình theo dạng Module. (Mỗi Module đều có nội dung chương trình khác nhau)

      – Thành phần những người phụ trách hướng dẫn: Các chuyên viên, Thợ của Leather Care Pro có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

      – Học phí: Thu theo Module

      – Hoàn thành khóa học: Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về sửa chữa, phục hồi ghế da ô tô có thể làm việc độc lập. 

      – Điện thoại tư vấn: 0933.2444.39

35/ TẠI SAO PHẢI HỌC NGHỀ SỬA CHỮA, PHỤC HỒI DA NỘI THẤT Ô TÔ, PHỤC HỒI GHẾ DA Ô TÔ, PHỤC HỒI TÚI XÁCH DA, PHỤC HỒI GIÀY DA, GIÀY THỂ THAO, v.v…

      – Đây là nghề dành cho những bạn có đam mê và nguồn cảm hứng vô tận về lĩnh vực sửa chữa, phục hồi đồ da; (Ghế da ô tô; Ghế da Sofa; Túi xách da; Giày da; Giày thể thao; Ví da; Dây nịt da, v.v…). Da thật là một loại chất liệu có thể sửa chữa và phục hồi để tái sử dụng. Do nguồn cung vật liệu da thật (da động vật) rất hạn chế nên biện pháp phục hồi để tái sử dụng là hợp lý và tiết kiệm nguồn nguyên liệu này.

       – Hiện nay, nhu cầu sử dụng đồ da của giới trẻ; Đặc biệt là khu vực phía bắc Việt Nam, như: Hà Nội; Quảng Ninh; Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, v.v…Ở phía nam gồm có TPHCM; Bình Dương. Vì vậy, số lượng đồ da cần có nhu cầu sửa chữa và phục hồi là rất lớn. Do đó, nghề sửa chữa, phục hồi đồ da ra đời và phát triển là tất yếu và phù hợp với nhu cầu hiện nay.

1/ Video hướng dẫn Sơn lót da ghế ô tô, ghế Sofa da:

2/ Video màu sơn ghế da ô tô, ghế da Sofa, túi xách da, giày da:

3/ Video kiểm tra chất lượng độ tươi và sắc nét của màu sơn thực tế:

4/ Kiểm tra chất lượng màu sơn bằng cách kiểm tra độ “uốn gấp” và “giãn đứt”: Lần 1

5/ Kiểm tra chất lượng màu sơn bằng cách kiểm tra độ “uốn gấp” và “giãn đứt”: Lần 2

 

* LIÊN HỆ:

  – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG GIA KHÁNH – AUTO CARE PRO®/ LEATHER CARE PRO®

   – Địa chỉ:  106 đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
   – Điện thoại: (028) 38.37.3339                   – Hotline:0933.2444.39         – Zalo: 0933.2444.39
   – Website:   https://www.leathercarepro.com          – https://www.suachuagheda.com        – https://www.noithatxehoisaigon.com
   – Email:       leathercarepro@gmail.com          – autocareprovietnam@gmail.com
 

* “GOOGLE MAPS” ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM SỬA CHỮA, PHỤC HỒI DA NỘI THẤT Ô TÔ – AUTO CARE PRO®/ LEATHER CARE PRO®:

 

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRUNG TÂM SỬA CHỮA VÀ PHỤC HỒI DA NỘI THẤT Ô TÔ – AUTO CARE PRO®/ LEATHER CARE PRO®:

trung tâm chăm sóc nội thất ô tô tphcm phục hồi ghế da nhuộm màu ghế da sofa, ô tô phục hồi ghế da ô tô bạc màu
phục hồi nhựa nội thất ô tô dọn nội thất ô tô phục hồi da nội thất ô tô bạc màu sửa ghế da ô tô bạc màu, rạn nứt
bảo dưỡng da nội thất ô tô phục hồi da ghế ô tô, ghế sofa phục hồi ghế da ô tô tphcm sơn màu ghế da sofa
đổi màu nội thất da ô tô, ghế da ô tô phuc-hoi-ghe-da-o-to-bac-ma sơn đổi màu ghế da sofa phục hồi ghế da ô tô tphcm
Rate this post
Dịch vụ khác
Tin tức

CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG GHẾ DA SOFA TẠI NHÀ

CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG GHẾ DA SOFA TẠI NHÀ 1/ LÝ DO CẦN BẢO DƯỠNG GHẾ DA SOFA ĐỊNH KỲ: -Ghế Da Sofa là nơi thường xuyên tiếp xúc và chịu nhiều tác...

QUY TRÌNH PHỤC HỒI ĐỒ DA – LEATHER CARE PRO QUY TRÌNH PHỤC HỒI ĐỒ DA – LEATHER CARE PRO 1/ PHỤC HỒI ĐỒ DA LÀ GÌ? –...
CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG GHẾ DA Ô TÔ TẠI NHÀ CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG GHẾ DA Ô TÔ TẠI NHÀ 1/ LÝ DO CẦN BẢO DƯỠNG GHẾ...
da EPI và Màu sơn da EPI của Leather Care Pro GIỚI THIỆU VỀ DÒNG DA EPI VÀ MÀU SƠN DA EPI CỦA LEATHER CARE PRO   1/ GIỚI...
Quy trình phục hồi ghế Sofa da cao cấp QUY TRÌNH PHỤC HỒI GHẾ SOFA DA CAO CẤP – LEATHER CARE PRO®   I/ CHUẨN BỊ...
Quy trình thuộc da bò tại nhà máy thuộc da QUY TRÌNH THUỘC DA BÒ TẠI NHÀ MÁY THUỘC DA      I/ QUY TRÌNH THUỘC DA BÒ TẠI...
Quy trình phục hồi túi xách da thời trang cao cấp QUY TRÌNH PHỤC HỒI TÚI XÁCH DA THỜI TRANG CAO CẤP – LEATHER CARE PRO®   I/...
Quy trình phục hồi ghế da xe hơi cao cấp QUY TRÌNH PHỤC HỒI GHẾ DA XE HƠI CAO CẤP – LEATHER CARE PRO®   I/ CHUẨN...
0933.2444.39